Yoksulluk nafakasının indirilmesi dava dilekçe örneği

Yoksulluk nafakasının indirilmesi davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız yoksulluk nafakasının indirilmesi dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA                                     : Yoksulluk nafakasının indirilmesi talebi.

OLAYLAR                             : 1- Davacı müvekkil, davalıya, …………… Aile mahkemesinin, ………….. E., …………. K. sy …./…/…… tarihli ilamı ile aylık ….. lira yoksulluk nafakası ödemekteydi.

            2- Ancak geçen sürede davacı müvekkilin gelirinde bir artma olmadığı halde masrafları artmıştır. Ayrıca davalı devlet memurluğu sınavını kazanmış ve ataması yapılarak göreve başladığından artık belli bir gelir sahibi olmuştur.

            3- Bu sebeple ödenmekte olan nafakanın aylık …… liraya indirilmesi için işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Boşanma ilamı, tanık beyanı ve her tür delil.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davanın kabulü ile, davacının davalıya ödemekte olduğu yoksulluk nafakasının aylık ….(……) TL indirilmesine ve mahkeme masrafları ile vekalet ücretlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. ../../..

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)