Yoksulluk nafakasının kaldırılması talepli dava dilekçe örneği

Yoksulluk nafakasının kaldırılması talepli davası Hakkında Genel bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız yoksulluk nafakasının kaldırılması talepli dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞL

DAVALI                                 :

DAVA                                     : Yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi.

OLAYLAR                             : 1- Davacı müvekkil, davalıya, ……………… Aile mahkemesinin, ……. E., …………..K. sy …./…./…… tarihli ilamı ile aylık …… milyon lira yoksulluk nafakası ödemekteydi.

            2- Ancak davalı ……………… isimli şahıs ile, onun evinde birlikte fiilen evliymiş gibi yaşamaktadır.

            3- Bu sebeple kanunen almaya hakkı olmayan nafakanın kaldırılması için işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Boşanma ilamı, ikametgah kayıtları, tanık beyanı ve her tür delil.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davanın kabulü ile, davacının davalıya ödemekte olduğu yoksulluk nafakasının kaldırılmasına ve mahkeme masrafları ile vekalet ücretlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. ../../..

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)