Adana Avukatları Kamışlı Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu

  • 2005 senesinden bugüne Adana’da avukatlık ve arabuluculuk hizmeti veriyoruz.

Kamışlı Avukatlık ve Arabuluculuk Bürosu olarak müvekkillerimizle bir çok hukuki konuda Adana Avukat lık ofisimizde hizmet veriyoruz.

avukat adana kamışlı

Biz Kimiz

Adana Avukat & Ceza Avukatları

Kamışlı Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu

Adana merkezli Kamışlı Hukuk & Arabuluculuk Bürosu Avukat Mehmet Kamışlı , Avukat Gani Kamışlı ve Avukat Gonca Ayas Kamışlı tarafından kurulmuştur. Akademik kariyerlerinde bir çok çalışmaya imza atan Kamışlı Hukuk kurucuları getirdikleri hukuki başarılar neticesinde bir çok emsal karara vesile olmuşlardır. Kamışlı Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu Ceza Hukuku alanı başta olmak üzere bir çok hukuk dallarında yerli ve yabancı kurum ve şahıslara dava ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Kamışlı Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu müvekkillerine öncelikli olarak Adana Avukat hizmeti vererek Boşanma Avukatı, Tüketici Hukuku Avukatı olarak hizmet ta vermektedir.

Büromuzun Avukatları hukuki uyuşmazlıklarınız yüksek lisans düzeyinde eğitim almış ve hatta çeşitli Üniversiteler’de eğitimci konumunda bulunarak seminerlere katılmış Adana Avukatları tarafından değerlendirilmekte ve davalarınızın her aşamasını eksiksiz takip edilerek sonuçlandırılmaktadır. 

adana-ceza-avukatı

kamisli hukuk adana

20+ Yılı Aşan Hukuki Deneyimimiz İle Adana Avukatlık Ofisimizdeyiz

“Bir tek kişiye yapılan bir haksızlık, bütün topluma yapılan bir tehdittir. -Montesquieu”

avukat adana ceza
Yasalar Nezdinde Haklarınız Var

Sizi Savunmak İçin Buradayız

Yasalar herkes içindir. Yasaların size sunduğu hakları bilmeniz, dönüşü olmayan hatalardan kaçınmanızı sağlayacaktır. Adana Avukatları – Kamışlı Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu ile iletişime geçin.

– Neler Yapıyoruz –

Hizmetlerimiz

Toplumsal düzeni sağlama ve bireysel çıkarları koruma gereği, devleti bazı davranışları yapma veya bunlardan kaçınma konusunda bireylere emirler vermeye ve bunlara uymayanlar için yaptırımlar öngörmeye yöneltmiştir; bu kapsamda ceza hukuku, bu yasalar ile emirleri ve yaptırımları incelemektedir. Detalı bilgi için Ceza Hukuku Makalemizi inceleyiniz.

İcra ve iflas hukuku 2004 kanun numaralı 1932 yılında yürürlüğe giren birçok değişikliğe uğrayarak günümüzde kullanılan İcra ve İflas Kanunu çerçevesinde vatandaşların ifa edilmemiş borçları devlet vasıtasıyla tazmin ettirdiği alanın adıdır. Detaylı bilgi için İcra-hukuku Makalemizi inceleyebilirsiniz.

Boşanma, velayet, nafaka, katılma alacağı, katkı payı alacağı, babalık davası, soybağının kurulması, nesebin reddi gibi Aile Hukukundan doğan tüm davalar, zorlu, hukuki bilgiye muhtaç ve sıkı takip gerektiren davalar olduğundan bu tür davalarda hak kayıplarına uğramamak için konusunda uzman bir Aile Hukuku avukatından yardım almak çok önemlidir. Zira avukat yardımı ile tarafınızın dava öncesi ve dava sonrası yaşayacağı birçok olumsuzluktan kurtulma ve doğru sonuca ulaşma imkanı olacaktır. Boşanma hukuku ile ilgili detayları bizimle Adana Avukatlık ofisimizden randevu alarak görüşebilirsiniz. Ayrıca Boşanma Hukuku Makalemiz için buraya yıklayınız.

Türk hukuk sisteminde tüketici hukukuna ilişkin düzenlemeler ilk defa 1995 yılında 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun ile yapılmıştır. Zaman içinde gereksinimlerin artması ile 2014 yılında 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun yürürlüğe girmiş olup, uyuşmazlıklarda halen 6502 sayılı kanun uygulanmaktadır. Devamı İçin tıklayınız.

Ölüm sonrası varlıkların (Tereke), mirasçılar arasında en adil bir şekilde ve sorunsuz paylaştırılması konusu çoğu zaman ötelenen ancak insan hayatında önemli yeri olan bir konudur. Bu hassas konuyu adana avukatlık Kamışlı Hukuk Bürosu olarak detaylı incelemekteyiz. Makalemize ulaşmak için tıklayınız.

Hukuk Büromuz nezdinde Kişilere ve Şirketlere;

  • Hukuk Bürosunda Hukuki Danışmanlık
  • Yazılı Hukuki Danışmanlık
  • Sözlü Hukuki Danışmanlık
  • Online Hukuki Danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

    Detaylar İçin…

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu çerçevesinde tarafların üzerinde mutabık oldukları bağımsız ve tarafsız, Adalet Bakanlığı arabulucular siciline kayıtlı üçüncü bir kişi (Arabulucu) nezdinde uyuşmazlığın müzakere edilerek çözümlenmeye çalışıldığı bir süreçtir. Detaylı bilgi için –>

Hukuka aykırı bir olay kapsamında meydana gelen maddi ve manevi hasar için tazminat kapsamında yanınızdayız.

Global ve ulusal ticari işlemlerde danışmalık verilmesi, hukuki destek sağlanması, franchise işlemleri, ticari sözleşmeler konusunda danışmanlık hizmetleri Adana Avukatlık ve Hukuk Büromuz aracılığı ile destek verilmektedir.

Malum olduğu üzere trafik kazaları nedeniyle meydana gelen maddi zararların (maluliyet zararı ya da destekten yoksun kalma zararı) tazmini için ya sigorta şirketine başvuru yapılmakta ya da dava açılmaktadır. Ancak son birkaç yıl içerisinde özellikle zararın ödenmesi için sigorta şirketlerine yapılan başvuru işlemleri bir kısım kimseler tarafından büyük bir rant olarak görülmüş ve bu alanda insani duygular ve kurallar hiçe sayılarak, avukatlık yetkileri gasp edilerek büyük bir sektör oluşturulmuştur.

Giderek gelişen ve ilerleyen teknoloji sayesinde insanlar arasında çok yakın etkileşimlerin olduğu gerçeğinden yola çıkılarak bilişim hukuku düzenlemelerine gidilmiştir. Genellikle insanlar ekonomik, sosyal ve teknik anlamda kullandıkları elektronik sistemlere yüklenen bilgileri koruma altına alma amacı güderler. Bunun en bilinen örnekleri internet ortamında yaşanmaktadır ve doğal olarak beraberinde bazı zorlukları da getirmektedir. Toplanan bilgiler elektronik ortamda toplanıp saklanırlar ve bu da onların kişisel hakları arasında yer alır. Oluşan ihtilafların çözüme kavuşturulması için hukukun devreye girmesi kaçınılmazdır. Bilimin tek dayanağı olan bilgi akışı, onun saklanması, gerektiği zaman kullanılması için günümüzün gelişen teknolojisi pek çok imkanlar sunulmaktadır. Bilgisayarlar bu verileri toplayıp saklamakta ve gerektiğinde de kullanmakta en temel araçlardır.

adana-avukatları