Yoksulluk nafakası verilmesi dava dilekçe örneği

Yoksulluk nafakası verilmesi davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız yoksulluk nafakası verilmesi dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA                                     : Yoksulluk nafakası verilmesi talebidir.

OLAYLAR                             : 1- Davacı müvekkile, davalı ile …./…./…… tarihinde boşanmışlardır. Buna dair mahkeme kararı ilişikte sunulmuştur.

            2- Davacı evliyken davalı eşi tarafından memuriyetten istifa ettirilmiş ve sonra da boşanmıştır. Bu halde davacının sabit bir geliri olmayıp, zaruret içindedir. Davalının ise geliri gayet yüksektir.

            3- Ekli boşanma ilamında görüleceği gibi, boşanma davasında kusuru olmayan davacı lehine ayda ……. TL yoksulluk nafakasına hükmedilmesi için işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Boşanma ilamı, davalının vergi kaydı, tanık beyanı vs, delil.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davanın kabulü ile, her ay ….. (…….) TL yoksulluk nafakasının davalıdan alınarak davacıya verilmesine, mahkeme masrafları ile vekalet ücretinin de davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. ../../..

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)