Zorunlu su ihtiyacı için intifak hakkı tesisi dilekçe örneği

Zorunlu su ihtiyacı için intifak hakkı tesisi Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız zorunlu su ihtiyacı için intifak hakkı tesisi dilekçe örneğini görebilirsiniz.

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                          :     

VEKİLİ                             :      : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                           :     

DAVA KONUSU             :      Zorunlu su ihtiyacı için intifak hakkı tesisi.

OLAYLAR                       :      1- Davacı müvekkil, tapunun ….. ada, ……. parsel numarasında kayıtlı taşınmazın malikidir. Davalının bu taşınmaza bitişik arazisi mevcuttur.

            2- Müvekkil anılan taşınmazında ikamet etmekte olup, yaşamını idame ettirmek için zorunlu olan sudan yoksundur. Buna karşılık davalının taşınmazından bolca kaynak suyu akmasına rağmen davalı bunu akışını değiştirerek müvekkilin kullanmasını engellemektedir. Davacının su ihtiyacını başka türlü gidermesi de mümkün değildir.

            3- Bu sebeple tam bedelini ödemek kaydıyla davalı taşınmazından akan suyun, davalının ihtiyacından fazlasını davacının kullanabilmesi için irtifak hakkı kurulmasını talep ediyoruz.

            Bu sebeple işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER     :     

DELİLLER                      :      Tapu kaydı, keşif, bilirkişi incelemesi, tanık beyanı ve her tür delil.

SONUÇ VE İSTEM         :      Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davanın kabulü ile, davalının taşınmazından akan suyun davacı tarafından kullanılabilmesi için irtifak hakkı tesisine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. ../../..

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)