Zina sebebiyle boşanma kararı verilmesi dava dilekçe örneği

Zina sebebiyle boşanma kararı verilmesi davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız zina sebebiyle boşanma kararı verilmesi dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA                                     : Zina sebebiyle boşanma kararı verilmesi talebidir.

OLAYLAR                             : 1- Davacı müvekkil, davalı ile …./…./…… tarihinde evlenmiş ve bu evliliklerinden … yaşında ……………. ile …. yaşında ………………….. olmak üzere … çocukları olmuştur.

            2- Müvekkil, davalı eşinin ………………… isimli şahısla, şahsın işyerinde sık sık buluştuğunu öğrenmiş ve yaptığı şikayet ile de ikisini birlikte uygunsuz vaziyette yakalatmıştır. Buna ilişkin polis kayıtları ektedir.

            3- Davalının zina yapması sebebiyle artık bir arada yaşamaları mümkün olmayan tarafların boşanabilmeleri için işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Nüfus kaydı, polis yakalama tutanağı, tanık beyanı vs. delil.

NETİCE-İ TALEP                 : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davanın kabulü ile, tarafların zina sebebiyle boşanmalarına, müşterek çocukların velayetlerinin davacıya bırakılmasına, mahkeme masrafları ve vekalet ücretlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. ../../..

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)