Zamanaşımı sebebiyle tescil dava dilekçe örneği

Zamanaşımı sebebiyle tescil davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız zamanaşımı sebebiyle tescil dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA KONUSU                    : Zamanaşımı sebebiyle tescil davası (……. TL).

OLAYLAR                             : 1- Davacı müvekkil, ……. İlçesi, ………. köyü, ……. mevkiinde bulunan tapusuz taşınmazı …./…./…… tarihinden bu yana davasız aralıksız ve malik sıfatıyla elinde bulundurmaktadır.

            2- Taşınmazın doğusu ……………, batısı ………………, güneyi ……………, kuzeyi çevrili olup tahminen …. dönüm civarındadır.

            3- Adı geçen taşınmaz ile hazine, köy muhtarlığı ve üçüncü kişilerin hiçbir ilgisi yoktur.

            4- Anılan taşınmazın davacı adına tapuya tescili için işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Bilirkişi incelemesi, tanık beyanı ve her tür delil.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davanın kabulü ile, anılan taşınmazın davacı adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. ../../..

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)