Yönetici tayini atama dava dilekçe örneği

Yönetici tayini atama davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız yönetici tayini atama dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

…………… SULH HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALILAR                         :

KONUSU                                : Yönetici tayini talebinden ibarettir.

OLAYLAR                             : 1- Müvekkilim, ……. ili, ………. ilçesi, …… Mahallesi, ……..Sokakta, …… ada, …….. parsel nolu apartmanın maliklerinden biridir.

            2- Apartmanın kat malikleri kurulunu oluşturan davalılar, Kat Mülkiyeti Yasası uyarınca toplanıp apartmana bir yönetici atayamamışlardır.

            3- Bu nedenle yöneticinin atanması için işbu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            :

SONUÇ VE İSTEM                : Davamızın kabulü ile taraflara tebligat yapılarak apartmana bir yöneticinin atanmasına karar verilmesini vekaleten saygıyla arz ile talep ederiz…../…./……..

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)