yönetici atama dava dilekçe örneği

yönetici atama davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız yönetici atama dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

……….. SULH HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 : Hasımsız

DAVA KONUSU                    : Yönetici atanması talebinden ibarettir.

OLAYLAR                             : 1- Müvekkilim, …………. …… ……………. / ……… adresinde bulunan ………. apartmanında ……….nolu bağımsız bölümün malikidir.

            2- …./…./…… günü yönetici seçimi yapmak amacıyla kat malikleri kurulu toplanmış ancak, toplantı sonunda bir sonuca varılamadığından yönetici seçimi de gerçekleştirilememiştir.

            3- Apartmana yönetici seçilememiş olmasından dolayı, yönetimde büyük boşluklar doğmakta ve bir sorunlar yaşanmaktadır. Apartmana yönetici seçilmesi ihtiyacı doğduğundan iş bu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Yönetim Planı, Karar Defteri ve ilgili hukuki deliller.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davamızın kabulü ile, adı geçen apartmana yönetici atanmasına karar verilmesini vekaleten saygıyla arz ile talep ederiz…../…./……..

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)