Yoksulluk nedeniyle adli yardım dava dilekçe örneği

Yoksulluk nedeniyle adli yardım davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız Yoksulluk nedeniyle adli yardım dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

ADLİ YARDIM TALEP

EDEN (DAVACI)                   :

DAVALI                                 :

DAVA KONUSU                    : Yoksulluk nedeniyle adli yardım talebidir.

OLAYLAR                             : 1- Davalı ……..’in …. katta bulunan evinin balkonundaki çiçek saksıları yoldan geçmekte olduğum sırada üzerime düşerek yaralanmama sebep olmuştur.

            2- Olay sırasında bayılarak yol üzerine düştüğümden yoldan geçen ………… plakalı ticari taksi ayaklarımın üzerinden geçerek felç olmama neden olmuştur. Polis tutanağı ektedir.

            3- Bu olaylar nedeniyle kaldırıldığım ……… hastanesinde üç defa geçirdiğim ameliyat ve diğer tedavi masrafları olarak ………. Lira para ödedim. Ayrıca, felç olmamdan dolayı eskisi gibi iş yapabilme kabiliyetim kalmamıştır. İş yerim kapalı kalmıştır.

            4- Trafik kazası dolayısıyla …….. Lira maddi, ……. Lira manevi tazminat talebiyle dava açmak istiyorum. Bu davaları açmam için gerekli olan harç ve giderleri ödemeye ve bir avukat tutmaya maddi durumum elverişli değildir.

            5- ………….. uyarınca yoksul olduğuma ve yargılama giderlerini karşılayamayacak durumda olduğuma ilişkin …………… muhtarlığından da yoksulluk belgesi almış bulunmaktayım. Yoksulluk belgesi ekte sunulmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : ………. hastanesinden raporları ve hastaneye yapılan ödemelere ilişkin faturalar, muhtarlıktan alınan yoksulluk belgesi, tanık ve ilgili her türlü hukuki deliller.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda saydığımız nedenlerle …… hükümlerine göre, adli yardım müessesesinden yararlanmam için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederiz. ../../..

                                                                                              Davacı

                                                                                              Adı Soyadı

                                                                                              (İMZA)