Yıllık izin ücretlerinin ödenmesi dava dilekçe-örneği

Yıllık izin ücretlerinin ödenmesi davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız yıllık izin ücretlerinin ödenmesi dava dilekçe-örneğini görebilirsiniz.

İŞ MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA                                     : Yıllık izin ücretlerinin ödenmesi (…..TL)

OLAYLAR                             : 1- Davacı müvekkil, davalıya ait ………. işyerinde …./…./…… tarihinden itibaren çalışmaktadır.

            2- Davacı ilk işe girdiği tarihten bugüne kadar geçen 4 tam sene için hiçbir yıllık izin ücreti almamıştır. İlk iki yıl izin kullandırılmamış, sonraki iki yıl için de yıllık izinde ücret ödenmemiştir. Böylece davacının, davalıda … yıllık izin ücret alacağı doğmuştur.

            3- Davacının, ilk işe girdiği yıl henüz …yaşını doldurmadığı için … gün, sonraki yıllarda da ….’er gün olmak üzere toplam … günlük yıllık ücretli izin alacağı vardır. En son aylık ücreti … TL olan davacının …. günlük yıllık ücretli izin alacak toplamı (….,:…x…) …. TL tutmaktadır.

            Biriken bu ücretleri davalı işveren rızaen ödemediği için işbu davayı açmak zorunda kalmış bulunuyoruz.

Hukuki Sebepler                     :

Deliller :                                  İş sözleşmesi, işyeri kayıtları, tanık beyanı vs. her tür delil.

Sonuç Ve İstem                       : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davacının kabulü ile toplam ….. (…..) TL yıllık ücretli izin alacaklarının faiziyle birlikte davalıdan tahsiline, yargılama gideri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)