yetkilileri yanıltıp konkordato anlaşmasının onaylanmasını sağlayan sanığın Cezalandırılması

yetkilileri yanıltıp konkordato anlaşmasının onaylanmasını sağlayan sanığın Cezalandırılması Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız yetkilileri yanıltıp konkordato anlaşmasının onaylanmasını sağlayan sanığın cezalandırılması dilekçesini görebilirsiniz.

 İCRA TETKİK MERCİİ MAHKEMESİNE

ŞİKAYETÇİ (ALACAKLI):

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

SANIK (BORÇLU)                 :

KONUSU                                : …… aykırı işlemden dolayı şikayet.

SUÇ TARİHİ                          :…….

OLAYLAR                             : 1- Davalı ………. konkordato süresi istemiştir. Bu talep üzerine davalıya konkordato süresi verilmiştir.

            2- Borçlu ile alacaklılar arasında konkordato anlaşması yapılmış ve bu anlaşma … … Ticaret Mahkemesi’nin ………. tarihin …….. sayılı kararıyla onanmıştır.

            3- Ancak sanık borçlu ……….. aykırı davranarak haksız konkordato anlaşmasını yetkilileri hataya düşerek onaylanmasını sağlamıştır. Bu nedenle müvekkilim alacağının tamamını alamamıştır.

Hukuki Sebepler                     :

Deliller :                                  Konkordato dosyası, tanık ve yasal her türlü delil.

Sonuç Ve İstem                       : ……….. aykırı eylemde bulunarak yetkilileri yanıltıp konkordato anlaşmasının onaylanmasını sağlayan sanığın cezalandırılmasını dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Şikayetçi Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)