Yaş tashihi dava dilekçe örneği

Yaş tashihi davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız yaş tashihi dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI     

DAVALI                                 : Nüfus Müdürlüğü

DAVA KONUSU                    : Yaş tashihi talebinden ibarettir.

OLAYLAR                             : 1- Nüfusun, ………. ili, ……. ilçesi, ……. cilt, ….. hane ve ……. sıra numarasında kayıtlı bulunan davacı müvekkilin doğum tarihi …… olmasına rağmen nüfus kayıtlarında ….. olarak görünmektedir.

            2- Müvekkilimin doğum tarihi …… olup nüfus memurlarının kayıtları yenileme çalışmaları sırasındaki hataları sonucu ….. olarak kaydedilmiştir. Bu durum müvekkilimin resmi ve özel ilişkilerinde hukuki sorunlara yol açmakta, günlük hayatında da sıkıntılar doğurmaktadır.

            3- Söz konusu hukuki sorunları ortadan kaldırmak amacıyla iş bu yaş tashihi davasının açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Nüfus kayıtları, doktor raporu, tanık beyanı ve her tür delil.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davanın kabulü ile, davacının nüfus kayıtlarında “…..” olarak geçen doğum tarihinin “…..” olarak, nüfusa kaydedilmesine karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)