Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı karar düzeltme istemi dilekçe örneği

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı karar düzeltme istemi Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız yargıtay cumhuriyet başsavcılığı karar düzeltme istemi dilekçe örneğini görebilirsiniz.

YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

GÖNDERİLMEK ÜZERE

…………. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

KARAR DÜZELTİLMESİNİ

İSTEYEN                               :

DAVACI                                 :  

SUÇ                                        : …….

İSTEM                                   : Yargıtay () Ceza Dairesince Verilen…../…./….  Tarih ……/….. sayılı kararın düzeltilmesi.

DÜZELTME NEDENLERİ  

            1- Temyiz dilekçesinde açıkladığımız bozma nedenlerinin hiç birisi göz önüne alınmamıştır.

            2- Dosya içerisine koyduğumuz, suçsuzluğumu kanıtlayacak resmi belgeler üzerinde hiçbir görüş belirtilmemiştir.

            3- Bilirkişiler tarafından verilen raporlara değinilmemiştir.

            Yukarıda arz edilen nedenlerle kararın maddi ve hukuki delillerin değerlendirilmesinde yanlışlıklar olduğundan kararın yeniden incelenerek, onama kararının düzeltilmesi için yargı organınıza başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

SONUÇ VE İSTEM;  

Yukarıda arz edilen düzeltme nedenleri ile birlikte önceki temyiz nedenlerini de göz önüne alarak, onama kararının kaldırılması ile yerel mahkeme kararının bozulmasını arz ederim.

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)