Yargısal Rüşt kararı verilmesi dava dilekçe örneği

Yargısal Rüşt kararı verilmesi davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız yargısal rüşt kararı verilmesi dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 : Hasımsız.

DAVA KONUSU                    : Yargısal Rüşt kararı verilmesi talebidir.

OLAYLAR                             : 1- Davacı müvekkilin ….. yaşındaki oğlu …………… ……-……eğitim öğretim yılında ……..Endüstri Meslek Lisesini bitirerek mezun olmuştur. Okulunda burslu okuyan ………….’nin mezun oldukta sonra Ticaret Bakanlığı tarafından …….. ili ……… ilçesine bilgisayar teknisyeni olarak ataması yapılmış ve ….. günlük süre içerisinde ilgili yerde göreve başlaması istenmiştir.

            2- Ancak ……………. şu anda …… yaşını doldurmuş değildir. …………… doğumlu olup, halen …..yaşının içindedir. Bu nedenle de göreve başlaması ve maaşını alması mümkün değildir. Diğer taraftan ………. Ticaret Bakanlığından almış olduğu burs karşılığı mecburi hizmetle yükümlü olarak okumuş, okul bitiminde çekilen kura ile ……… ili …………. ilçesinde bilgisayar teknisyeni olarak göreve başlamak zorundadır. Aksi takdirde ilgili bakanlıkça müstafi addedilecek ve mecburi hizmetini yerine getiremediğinden dolayı Devlete tazminat ödemek zorunda kalacaktır.

            Bu itibarla, …………..’nun yargısal rüştüne karar verilmesi için iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Nüfus kayıtları, tanık beyanları ve tüm yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davamızın kabulü ile, Medeni Yasanın hükümlerine göre ……………’nun yargısal rüştüne karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)