Yapı malikinin sorumluluğuna dair tazminat dava dilekçe örneği

Yapı malikinin sorumluluğuna dair tazminat davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız yapı malikinin sorumluluğuna dair tazminat dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

(İhtiyati tedbir isteklidir)

Davacılar                  : 1-

                                   2-

                                   3-

                                   4-

                                   5-

Vekilleri                   : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

Davalılar                  : 1-

                                   2-

Dava                         : Fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere, önünden geçmekte olduğu binadan beton blokun üzerine düşmesi sonucu ölen …….’in desteğinden yoksun kalan eşi ve çocukları için ………..maddesi uyarınca belirlenecek maddi tazminatın ve tüm davacılar için toplam ……….TL. manevi tazminatın, olay tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte ortaklaşa ve zincirleme davalılardan alınarak davacılara ödenmesine, davalıların taşınır taşınmaz malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları üzerine ihtiyati tedbir konulmasına karar verilmesi dileğidir.

Harca esas değer        : …….. TL maddi tazminat için ………. TL manevi tazminat için

Açıklamalar

            1-…… günü ………’de meydana gelen kazada, yoldan geçmekte olan ……….. plakalı kamyonetin üzerine, önünden geçmekte olduğu binanın üst katından beton blokun düşmesi sonucu kamyonetin şoförü …….. yaşamını yitirmiştir.

            2-……..… C.Savcılığı ………. sayılı soruşturma dosyasına verilen Bilirkişi Raporunda, inşaat sahipleri, İmar Yasasına aykırı kaçak katın yıkımı sırasında gerekli önlemleri almadıklarından % 100 kusurlu bulunmuşlardır. (Kaza tutanakları, ifadeler, bilirkişi raporu)

            3-Üzerine beton blok düşmesi sonucu ölen …….. d.lu (….) yaşındaki ………. yakınlarına ait şirketin nakliye işlerini yaparak kamyoneti ile kazanç sağlamakta idi. Onun ölümüyle eşi ve çocukları maddi ve manevi destekten yoksun kalmışlardır. Ayrıca ölen gencin anne ve babası da oğullarının manevi desteğini yitirmişlerdir. (Aile nüfus tablosu, taşıma işine ilişkin irsaliyeler, kamyonun ruhsatı ve ölen desteğin sürücü belgesi, vergi kaydı)

            4-… desteğinden yoksun kalan ……… d.lu eşi …….., …….. d.lu oğlu ……. ve …….. d.lu kızı ……. için destekten yoksun kalma tazminatı istenmiş, fazlaya ilişkin haklar saklı tutulmuştur. Bu nedenle, mahkemece ………. maddesi uyarınca belirlenecek maddi tazminatın,  olay tarihinden işletilecek faiziyle birlikte hüküm altına alınması dileğinde bulunuyoruz. (Aile nüfus tablosu)

            5-a)Yargılama sırasında toplanacak delillere ve maddi tazminatın miktarı ve kapsamı belli olduktan sonra, onu tamamlayıcı nitelikte ve davalıları caydırıcı etkinlikte manevi tazminat miktarları belirlenmesi daha isabetli olur ise de, bu konuda uygulamadaki belirsizlik ve …… maddesine uygulanan zamanaşımının kısalığı nedeniyle aşağıda manevi tazminat miktarları açıklanmıştır.

            b) Kamyonetiyle yoldan geçerken davalı şirkete ait kaçak binadan beton blokun üzerine düşmesi sonucu ölen ……..’in bir kusuru bulunmaması, inşaat sahibi şirketin kaçak bina yapmak ve yıkım sırasında gereken önlemleri almamak biçimindeki ağır kusuru, eşinin çok genç ve çocuklarının çok küçük oluşu, anne ve babanın kendilerine maddi destek sağlayan, bakıp gözeten oğullarını zamansız yitirmiş olmaları gözetilerek eş …….. için …….. TL, oğul ……… için ……… TL, kız ………. için ……… TL, baba ………. için ……… TL ve anne ……. için …….. TL olmak üzere, tüm davacılar için toplam ………. TL manevi tazminata hükmedilmesi dileğinde bulunuyoruz.

Sonuç ve istek            : Sunulan nedenlerle, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak üzere:

            Önünden geçmekte olduğu binadan beton blokun üzerine düşmesi sonucu ölen ……..’in desteğinden yoksun kalan eşi ve çocukları için ……….. maddesi uyarınca belirlenecek maddi tazminatın  ve tüm davacılar için toplam ……….. TL. manevi tazminatın,  olay tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte ortaklaşa ve zincirleme davalılardan alınarak davacılara ödenmesine; davalılar taşınır taşınmaz malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları üzerine ihtiyati tedbir konulmasına karar verilmesini, dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Ekli belgeler:

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)