Velayetin geri verilmesi dava dilekçe örneği

Velayetin geri verilmesi davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız velayetin geri verilmesi dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA                                     : Velayetin geri verilmesi talebidir.

OLAYLAR                             : 1- Davacı müvekkile ile davalının sona eren evliliklerinden olan müşterek çocukları ……………… in velayeti ile davacı anneye verilmişken, daha sonra iyi bakılamadığı ve gerektiği gibi eğitim giderlerini temin edemediği gerekçesiyle davalı baba, dava açarak velayet hakkını kendi üzerine almıştı. Buna dair ilamlar ektedir.

            2- Şimdi ise davacı müvekkile yeni bir işe girmiş ve babasından kalan mirası sebebiyle de maddi durumu düzelmiştir. Ayrıca yaşadığı çevre itibariyle de çocuğa babasından daha iyi bakıp eğitimini sağlayabilecek durumdadır. Bu sebeple kendisinden alınan velayet hakkının geri verilmesini talep etmektedir.

            Müşterek çocuk ………………… in velayetinin tekrar davacı anneye verilebilmesi için işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Nüfus kaydı, boşanma ilamı, veraset belgesi, gelir belgesi vs. delil.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davanın kabulü ile, velayetin tekrar anneye verilmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. ../../..

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)