Velayetin değiştirilmesi dava dilekçe örneği

Velayetin değiştirilmesi davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız velayetin değiştirilmesi dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA                                     : Velayetin değiştirilmesi talebidir.

OLAYLAR                             : 1- Davacı müvekkil davalı ile daha önceden evliyken boşanmışlardır. Bu boşanma sırasında küçük çocukları …………… in velayeti de davalı anneye verilmişti. Buna dair ilam ektedir.

            2- Ancak daha sonra velayet sahibi davalı anne  adlı şahıs ile yeniden evlenmiştir. Davalı anne çalışmayıp eşinin geliri ile geçinmektedirler. Davalının şimdiki eşinin de önceki evliliğinden olan çocuklarını mahkeme gerektiği gibi bakmaması yüzünden anneye bırakmıştı. Kendi öz çocuklarına bakamayan üvey babanın ………………. bakması beklenemez. Bu durumda anne de çocuğa gerektiği gibi ilgi ve yardımda bulunamamaktadır.

            Bu sebeple küçük ………………. in davalı annede olan velayetinin değiştirilerek babaya verilebilmesi için işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Nüfus kaydı, boşanma ilamları, tanık beyanı ve her tür delil.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davanın kabulü ile, küçük ………………. in velayet hakkının davalı anneden alınarak davacı babaya verilmesine, mahkeme masrafı ve vekalet ücretinin de davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. ../../..

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)