Vasiyetnamenin iptali dava dilekçe örneği

Vasiyetnamenin iptali davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız vasiyetnamenin iptali dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA KONUSU                    : Vasiyetnamenin iptali davasıdır.

OLAYLAR                             : 1- Davacı müvekkilin babası ve murisi olan …./…./…… tarihli vasiyetnamesiyle, davalıyı mirasçı olarak atamıştır.

            2- Ancak bu vasiyetname geçersizdir. Çünkü; muris trafik kazası neticesinde ağır ölüm tehlikesi içindeyken sözlü olarak bu vasiyette bulunmuş, fakat sonra iyileşip uzun zaman yaşama devam etmiştir. Murisin diğer şekillerde vasiyetname yapma olanağı olmasına rağmen yapmadığı için bu vasiyetnamesi hükümsüz kalmıştır.

            Bu sebeple hükümsüz kalan vasiyetnamenin iptali için işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Veraset ilamı, vasiyetname sureti, tanık beyanı ve her tür delil.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davanın kabulü ile, muris ……… tarafından yapılmış, davalıyı mirasçı atayan işbu vasiyetnamenin iptaline ve yargılama gideri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)