Vasiyet alacaklısından verileni geri isteme dilekçe örneği

Vasiyet alacaklısından verileni geri isteme Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız vasiyet alacaklısından verileni geri isteme dilekçe örneğini görebilirsiniz.

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI     

DAVALI                                 :

DAVA KONUSU                    : Vasiyet alacaklısından verileni geri isteme talebi (……. TL)

OLAYLAR                             : 1- Davacı müvekkiller, muris ………….’in mirasçılarıdır. Davalı ise, murisin vasiyetnamesi ile vasiyet alacaklısı olarak atanan kişidir.

            2- Murisin vasiyetine göre davalıya, alması gereken vasiyet alacağı zamanında ödenmiştir. Ancak daha sonra miras bırakanın bilinmeyen yüklü bir borcu ortaya çıkmış ve mirasçılar olan davacılar tarafından ödenmiştir. Yapılan bu ödemeyle mirasçıların mahfuz hisselerine tecavüz oluşmuş ve vasiyet alacaklısının alacağını tenkise tabi tutulması gerekmiştir.

            Bu sebeple vasiyet alacaklısına ödenen paranın ikibin liralık kısmının tenkis edilebilmesi için işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Veraset ilamı, borç ödeme belgeleri, tanık beyanı ve her tür delil.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davanın kabulü ile, davalıya yapılan vasiyet alacağının (……) TL’lık kısmının tenkisine, masraf ve vekalet ücretlerinin de davalıya yükletilmesine karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)

Bu yazımız da ilginizi çekebilir;  Vasiyet alacağının ödenmesi dilekçe örneği

Similar Posts