Vasiyet alacağının ödenmesi dilekçe örneği

Vasiyet alacağının ödenmesi Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız vasiyet alacağının ödenmesi dilekçe örneğini görebilirsiniz.

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI     

DAVALI                                 :

DAVA KONUSU                    : Vasiyet alacağının ödenmesi talebidir (…… TL).

OLAYLAR                             : 1- Davacı müvekkil, muris ………….’in, …./…./…… tarihli vasiyetnamesiyle, …… TL için vasiyet alacaklısı olarak atanmıştır.

            2- Adı geçen vasiyetnamede müvekkile, mirasçılar tarafından ve murisin mirasından bu paranın ödenmesi öngörülmesine rağmen, mirasın açılmasından bu güne kadar epey zaman geçtiği halde yükümlülük yerine getirilmemiştir.

            Bu sebeple (….) liralık vasiyet alacağının ödenmesi için işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Vasiyetname, veraset ilamı ve her tür delil.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davanın kabulü ile, ….. TL vasiyet alacağının faiziyle birlikte davalılardan tahsiline, masraf ve vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)

Bu yazımız da ilginizi çekebilir;  Üçüncü kişinin malının haczedilmesi istihkak iddiası istihkak iddasının dilekçe örneği

Similar Posts