Vakfın yöneticilerinin değiştirilmesi davası dilekçe örneği

Vakfın yöneticilerinin değiştirilmesi davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız vakfın yöneticilerinin değiştirilmesi davası dilekçe örneğini görebilirsiniz.

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                                 : Vakıflar Genel Müdürlüğü.

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 : …..Vakfı İdare Heyeti.

DAVA KONUSU                    : Vakfın yöneticilerinin değiştirilmesi talebidir.

OLAYLAR                             : 1- Yasaya göre vakıfları denetlemekle görevli ve yetkili kurumumuz, yaptığı incelemelerde vakfın amacından sapmalar olduğunu tespit etmiş bulunmaktadır.

            2- Adı geçen vakıf idare heyetinin daha önce birçok kez uyarılmasına rağmen aykırı tutum ve davranışları devam etmektedir. Bu davranışlar da vakfı amacından saptırmakta ve keyfi uygulamalara yöneltmektedir.

            Bu sebeplerle vakıf yönetiminin değiştirilebilmesi için işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Vakıf senedi, uyarı yazıları vs. delil.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davanın kabulü ile, …………….. vakfının yöneticilerinin değiştirilmesine karar verilmesini vekaleten saygılarımızla arz ve talep ederiz. ../../..

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)

Bu yazımız da ilginizi çekebilir;  Tüm borçların itfa ödeme nedeniyle iflasın kaldırılması dava dilekçe örneği

Similar Posts