Usulsüz tebligatın iadesi ve yapılmamış sayılmasına karar verilmesi dilekçe örneği

Usulsüz tebligatın iadesi ve yapılmamış sayılmasına karar verilmesi Hakkında Genel bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız usulsüz tebligatın iadesi ve yapılmamış sayılmasına karar verilmesi dilekçe örneğini görebilirsiniz.

…. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

DOSYA NO                            : ……. İcra Müdürlüğü …./…. Esas

ALACAKLI                            :

VEKİLİ                                  :

BORÇLU                                :

TEBLİGATI İADE EDEN

(3. KİŞİ)                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

TEBELLÜĞ TARİHİ             : …….

TALEP KONUSU                  : Usulsüz tebligatın iadesi ve yapılmamış sayılmasına karar verilmesi talebidir.

OLAYLAR                             : 1- Yukarıda dosya numarasını arz ettiğimiz icra takibi tebligatı, borçlu C Elektronik İletişim A.Ş.’ye yapılması gerekirken, icra takibi ile ve borçla ilgisi bulunmayan müvekkilim “C Elektronik” işletmesi sahibi Ü’ye yapılmıştır.

            2- Müvekkilim, ibraz ettiğimiz vergi levhasından da anlaşılacağı üzere “C Elektronik” ticaret unvanı ile şahsi ticari faaliyet icra etmektedir. Dosya borçlusu “C Elektronik İletişim A.Ş.” ise takip konusu çek arkasındaki kaşeden de anlaşılacağı üzere Anonim Şirket olup adresi de kaşede mevcuttur.

            3- Müvekkilimin işçisi tarafından tebligat “C Elektronik’e” geldiği sanılarak yanlışlıkla alınmış olup, borç ve borçlu şirketle müvekkilimin hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

            4- Bu itibarla müvekkilimin mağduriyetinin önlenmesi için iş bu usulsüz tebligatı iade etme zorunluluğu doğmuştur.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda açıklanan nedenlerle borca ve borçluyla hiç bir ilgisi bulunmayan müvekkilime yapılan usulsüz tebligatın yapılmamış sayılmasına karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)

Bu yazımız da ilginizi çekebilir;  Vakfın bazı hükümlerinde değişiklik yapılması davası dilekçe örneği

Similar Posts