Usulsüz olarak yapılan ihalenin feshi dava dilekçe örneği

Usulsüz olarak yapılan ihalenin feshi davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız usulsüz olarak yapılan ihalenin feshi dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

İCRA TETKİK MERCİİ MAHKEMESİNE

İHALENİN FESHİ

TALEBİNDE BULUNAN       :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

KARŞI TARAF                      :

DAVA KONUSU                    : Usulsüz olarak yapılan ihalenin feshi talebidir.

OLAYLAR                             : 1- Müvekkilimin T.B.’nin K.T.’ye olan ……. (……) TL borcunu ödeyememesinden dolayı, hakkında ….. …. İcra Müdürlüğünün ……/…. esas numaralı icra takibi başlatılmıştır. Ancak müvekkilim söz konusu borcunu ödeyememiş ve bunun üzerine ……. bulunan dubleks dairesi üzerine haciz konmuştur.

            2- Müvekkilim, hakkındaki icra takibinin kesinleşmesine rağmen borcunu ödeyememiş ve alacaklı da söz konusu dairenin satılması için talepte bulunmuştur. Bu talep üzerine …….. İcra Müdürlüğü söz konusu dubleks daireyi …./…./…. tarihinde satışa çıkartmış ve Ü.Ş. adındaki şahsa …… (……) TL’ye ihale edilmiştir.

            3- Yapılan bu ihale sonucunda da alıcı tarafından ödenen para ile de müvekkilimin borcunun tamamı kapanmamıştır. Yapılan söz konusu ihale usulsüz bir ihaledir. Bir kere satış ilanı usulüne göre yapılmamış ve alıcı, müvekkilimin dairesinin özellikleri hakkında tam olarak bilgilendirilmemiştir. Eğer ihale, usulüne göre yapılmış ve alıcı da daire hakkında bilgilendirilmiş olsaydı, daha çok istekli çıkacak ve daire de daha yüksek bir bedelle satılarak borcun tamamı kapatılabilecekti.

            4- Bu itibarla, yapılan ihalenin usulsüzlüğünden dolayı İİY. m. 134 hükümlerine göre iş bu ihalenin feshini talep etme zorunluluğu doğmuştur.

Hukuki Sebepler                     :

Deliller :                                  …. … İcra Müdürlüğünün …../… esas sayılı icra takip dosyası ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

Sonuç Ve İstem                       : Yukarıda saydığımız nedenlerle; davamızın kabulü ile, usulsüz olarak yapılan ihalenin ………gereğince feshine karar verilmesini dilerim.

Bu yazımız da ilginizi çekebilir;  Ulusal basında yer alan habere dair düzeltme dilekçe örneği

            Arz ederim. Saygılarımla,

Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)

Similar Posts