Ulusal basında yer alan habere dair düzeltme dilekçe örneği

Ulusal basında yer alan habere dair düzeltme Hakkında Genel bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız ulusal basında yer alan habere dair düzeltme dilekçe örneğini görebilirsiniz.

SULH CEZA HAKİMLİĞİNE 

                                                                                   ………….

CEVAP VE DÜZELTME

İSTEYEN                                   :

KARŞI TARAF                          :

YAYIN TARİHİ                         :

İSTEM                                       : …/…./….. saat 19’daki ana haber bültenindeki şahsımla ilgili haber gerçek dışı olup, kişilik haklarıma saldırı teşkil ettiğinden ekte sunulan cevap ve düzeltme yapılarak yazının yayınlanmasına karar verilmesi istemidir.

AÇIKLAMALAR

            Kanal…….televizyonu …./…./….. saat 19’daki ana haber bülteninde kişilik haklarıma asılsız ve yersiz suçlamalarda bulunarak gerçek dışı yayında bulunulmuştur. 3984 sayılı Yasanın 28’nci maddesi gereğince cevap ve düzeltmeye yazının kanal…. Televizyonu programında aynı saatte, aynı süre ile yayınlanmasına karar verilmesi için yargı organınıza başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER           :  3984 Sayılı Yasanın 28 maddesi, Radyo ve Televizyon Yayınları ve Yayın Esas ve Usulleri Hakkındaki Yönetmeliğinin 23, 27 ve ilgili kaynaklar.

DELİLLER                             :  Yayın bandı, vs.

SONUÇ                                   :  Yukarıda anlatılan nedenlerle düzeltme ve cevap metninin aynı programda, aynı saatte, aynen ekte sunulan cevap ve düzeltme metni gereği yeniden yayınlanmasının sağlanmasını arz ederim.

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)

Bu yazımız da ilginizi çekebilir;  AD DEĞİŞTİRME DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Similar Posts