Tüm borçların itfa ödeme nedeniyle iflasın kaldırılması dava dilekçe örneği

Tüm borçların itfa ödeme nedeniyle iflasın kaldırılması davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız tüm borçların itfa ödeme nedeniyle iflasın kaldırılması dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE

İFLASIN KALDIRILMASI

TALEBİNDE BULUNAN       :

ALACAKLI VEKİLİ             : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

KARŞI TARAF                      :

DAVA KONUSU                    : Tüm borçların itfa (ödeme) nedeniyle iflasın kaldırılması

OLAYLAR                             : 1- Müvekkilim ………. hakkında mahkemenizin …./…. esas ve ……../…. karar sayılı ilamıyla iflas karar verilmiş bulunmaktadır. Ancak müvekkilim iflas kararı verilmesine neden olan tüm borçları itfa etmiş ve bu anda herhangi bir borcu bulunmamaktadır.

            2- Bu itibarla ……. hükümleri gereğince müvekkilim hakkında verilmiş bulunan iflasın kaldırılmasını talep etme zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Borçların ödendiğine ilişkin imzalı ve onaylı makbuzlar,…. Asliye Hukuk Mahkemesine ……/….esas ve ………/…. karar sayılı ilamı, ………. İcra Müdürlüğünün ……./…. esas sayılı icra takip dosyası ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda saydığımız nedenlerle; müvekkilimin tüm borçlarını itfa etmiş olması nedeniyle ………. gereğince hakkında verilmiş bulunan iflası kaldırılmasına karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. ../../..

Alacaklı  Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)

Bu yazımız da ilginizi çekebilir;  Vasiyet alacaklısından verileni geri isteme dilekçe örneği

Similar Posts