Trafik kazasında bedensel zarar nedeniyle tazminat dava dilekçe örneği

Trafik kazasında bedensel zarar nedeniyle tazminat davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız trafik kazasında bedensel zarar nedeniyle tazminat dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE

DAVACILAR        :

VEKİLİ                 : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALILAR        :     

Dava                      : Trafik kazasında bedensel zarar nedeniyle, ………….uyarınca toplanacak delillere göre tazminat hesabı yapılarak olay tarihindeki sigorta limiti aşılmamak üzere, temerrüt tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte davalı sigorta şirketinden tahsiline karar verilmesi dileğidir.

Harca esas değer     : ………. TL

Açıklamalar

            1-………… günü saat:…….. sıralarında ……………… yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, ………. plakalı kamyonet sürücü ………., viraja süratli görmesi sonucu, direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride girip devrilmiş ve bu sırada karşı şeritte seyir halinde olan ………. yönetimindeki ……… plakalı otomobile çarparak, kamyonette yolcu olarak bulunan …………’ın ağır yaralanmasına neden olmuş ve kendisi de ölmüştür. (Kaza tutanağı ve sürücünün ölümü nedeniyle C.Savcılığı takipsizlik kararı eklidir.)

            2-Trafik kazası tespit tutanağına ve ……….C.Savcılığı ………. gün ………. esas ……… karar sayılı takipsizlik dosyasındaki açıklamalara göre, kazanın oluşunda ……….. plakalı kamyonetin ölün sürücü ………. % 100 kusurlu olup, kendi şeridinde seyreden diğer araç sürücüsünün ve kaza sırasında ………. plakalı kamyonette yolcu olarak bulunan davacı ……….’ın bir kusurları bulunmadığı sonucuna varılmıştır. (……… C.Savcılığı ………)

            3-……..Eğitim ve Araştırma Hastanesi …….. Sağlık Kurulu ……… gün ……… no.lu raporuna göre davacı ………. d.lu ………’ın beden gücü kayıp oranı % ……’dir (Rapor eklidir.)

            4-Davamız ………maddesine göre “belirsiz alacak davası” olarak açılmış bulunmakla, yargılama sırasında toplanacak delillere, mahkemece yapılacak incelemelere ve tazminat hukuku alanında uzmanlığı bilinen hesap bilirkişisinden alınacak rapora göre, kesin belirlenecek tazminat tutarının harcı yatırıldıktan sonra, olay tarihindeki sigorta limitini aşmamak üzere, temerrüt tarihinden işletilecek faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesi dileğinde bulunuyoruz.(Davacının nüfus kaydı, meslek belgesi.)

            5-Kazaya neden olan …….. plakalı aracın ………… arası geçerli …….. no.lu poliçe ile davalı Sigorta Şirketine Trafik sigortalı olması nedeniyle limite kadar maddi tazminat ve (davan önce başvuruda bulunulmasına karşın olumlu sonuç alınamadığından) ……… temerrüt tarihinden işletilmek üzere faiz istenmiştir.(Sigorta poliçesi, başvuru yazısı ve yanıt.)

Hukuki Sebepler     : 

Deliller                   : Kaza tutanakları, trafik ve sigorta kayıtları, C.Savcılığı Takipsizlik kararı, davacının beden gücü kaybına ilişkin Sağlık Kurulu Raporu, sigorta şirketine başvuru yazısı ve yanıt, vs. her tür kanıt.

Sonuç ve istek         : Sunulun nedenlerle:

            Trafik kazasında bedensel zarar nedeniyle ……… uyarınca, toplanacak delillere göre tazminat hesabı yaptırılarak olay tarihindeki sigorta limiti aşılmamak üzere, temerrüt tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte davalı sigorta şirketinden tahsiline karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz. ../../..

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)