Tespit dilekçe örneği

Tespit dilekçesi Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız tespit dilekçe örneğini görebilirsiniz.

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

TESPİT İSTEYEN     : 1-

                                   : 2-

VEKİLİ                      : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

KONU                                    : Tespit

AÇIKLAMALAR

            Dilekçemiz ekinde sunmuş olduğumuz “düzenleme şeklinde gayrimenkul satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi” gereğince yapılan sözleşme uyarınca, “sözleşme tarihi olan ……… tarihinden sonra .. ay içinde sebepsiz yere inşaat yapımına devam edilmez ise veya ara verilirse tek taraflı sözleşmeyi fesh etme” hakkının olması nedeniyle,

            Yine ekte sunulan belgeden de anlaşılacağı üzere, ………. inşaatın inşaat işlerini yapan taşaron ……….. tespiti istenen yer ile ilgili olarak Ataoğul inşaat şirketine çekilmiş olan ihtarnamede göz önüne alındığından inşaatın durduğu ve yürümediği anlaşılmakla,

            İleride Hukuk Mahkemesine açacağımız davaya esas olmak üzere bu nedenle yukarıda adresi ve tapu bilgileri verilen inşaat yerine ilişkin olarak inşaatın fiili durumunun bilirkişi marifeti ile tespit edilmesine karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Tespit İsteye Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)