tescilli markaya vaki tecavüzünün tespiti ve meni ile maddi ve manevi tazminat dava dilekçe örneği

tescilli markaya vaki tecavüzünün tespiti ve meni ile maddi ve manevi tazminat davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız tescilli markaya vaki tecavüzünün tespiti ve meni ile maddi ve manevi tazminat dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

DAVACI VEKİLİ                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA KONUSU                    : Davalı şirketin, müvekkilime ait tescilli markasına vaki tecavüzünün tespiti ve meni ile maddi ve manevi tazminat talebinden ibarettir.

OLAYLAR                             : 1- Müvekkilim şirket uzun yıllardır ……..’da tekstil alanında faaliyet göstermekte olup mağazalar zinciri oluşturmuştur.

            2- Müvekkili, ……. yılında ……… ibaresini marka olarak ……. numara ile tescil ettirmiştir. Müvekkilim bu markayı işyerlerinde, reklam panolarında, tabela ve reklam vasıtalarında kullanmıştır. Hizmet kalitesi haklı bir üne kavuşmuş, bilinen ve aranan bir marka haline gelmiştir.

            3- Müvekkilim bu marka ile halen hem üretim ve hem de pazarlama faaliyetlerine devam etmekte olup kendisine iyi bir pazar payı oluşturmuştur. Aleyhine tespit istenen şirket tespit istenen adreste tekstil sektöründe faaliyet göstermekte ve ekte sunduğumuz etiket fotokopisinde görüldüğü gibi ……… ibaresini tescilli markaymış gibi sattığı tekstil ürünlerinde kullanmaktadır.

            4- Aleyhine tespit istenen şirket, müvekkilim tescilli markası kapsamındaki mal ve hizmetlerle ilgili alanda faaliyet göstermekte, tescilli marka ile neredeyse aynı ibareyi müvekkilimin izni olmaksızın kendi mal ve hizmetlerinde kullanmaktadır. ……… ibaresini bilerek ve iltibas yaratmak amacıyla kullanmaktadır. Bu husus ……… m.ne aykırılık teşkil etmektedir.

            5- Müvekkilim ekte sunulan tescilli markası 556 s. KHK hükümleri gereğince korunmaya değer olup, müvekkilimin izni olmaksızın başka bir şahsın ticari unvan ve işletme adı olarak kullanması mümkün değildir. Aksi durum haksız rekabet nedeniyle markaya tecavüz oluşturur.

            6- Yukarıda yazılı nedenlerle aleyhine tespit istenen şirketin kullandığı ………ibaresinin müvekkilimin tescilli markasına aynen benzediğinden bu durumun haksız rekabet nedeniyle müvekkilimin markasına tecavüz oluşturduğunun tespitine, ihtiyati tedbir yolu ile aleyhine tespit istenenin müvekkilimin tescilli markasını kullandığı ürün ve reklam malzemelerinin toplatılmasına karar verilmesi için mahkemenize başvurmak zorunda kalınmıştır.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Müvekkilime ait marka tescil belgesi örneği, aleyhine tespit istenenin kullandığı ürün etiketi fotokopisi.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda yazılı nedenlerle; aleyhine tespit istenenin ürünlerinde kullandığı ………. ibaresini kullanmakta olduğunun, aleyhine tespit istenenin kullandığı ……… ibaresinin müvekkilimin tescilli markasına iltibas meydana getirecek şekilde benzediğinden bu durumun haksız rekabet nedeniyle müvekkilimin tescilli markasına tecavüz oluşturduğunun tespitine, ihtiyati tedbir yolu ile aleyhine tespit istemenin müvekkilimin tescilli markasını kullandığı ürünlerin toplatılmasına ve tüm mahkeme masrafı ile vekalet cretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. ../../..

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)