Terk sebebiyle boşanma kararı verilmesi dava dilekçe örneği

Terk sebebiyle boşanma kararı verilmesi davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız terk sebebiyle boşanma kararı verilmesi dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA                                     : Terk sebebiyle boşanma kararı verilmesi talebidir.

OLAYLAR                             : 1- Davacı müvekkil, davalı ile …./…./…… tarihinde evlenmiş ve bu evliliklerinden 3 yaşında ………………. ile 5 yaşında …………. olmak üzere 2 çocukları olmuştur.

            2- Davalı hiç sebepsiz yere evi terk edip sık sık anne-babasının yanına gitmekte ve dilediğinde dönmektedir. Bu gidişlerde zaman zaman çocukları da bırakmakta olup analık görevlerini de ihmal etmektedir.

            3- Son defa evden ayrıldıktan sonra 4 aydan fazla süre geçmesine rağmen eve dönmemiş ve davacı müvekkil eve dönmesi için ihtar kararı tebliğ ettirmek zorunda kalmıştır.

            4- Buna rağmen davalı, ihtarın tebliğinden itibaren 3 aydır eve hala dönmemiş olup, ne zaman döneceği sorulduğunda da ‘canım istediğinde’ şeklinde sorumsuzca cevaplar vermektedir.

            5- Davalının evi terk etmesi sebebiyle artık bir arada yaşamaları mümkün olmayan tarafların boşanabilmeleri için işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                             : Nüfus kaydı, eve dön İhtarı, tanık beyanı vs. delil.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davanın kabulü ile, tarafların terk sebebiyle boşanmalarına, müşterek çocukların velayetlerinin davacıya bırakılmasına, mahkeme masrafları ve vekalet ücretlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. ../../..

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)