Tecavüzün önlenmesi ve tazminat dava dilekçe örneği

Tecavüzün önlenmesi ve tazminat davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız tecavüzün önlenmesi ve tazminat dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

DAVACI VEKİLİ                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA KONUSU                    : Tecavüzün önlenmesi ve ……. (………) TL tazminat talebinden ibarettir.

OLAYLAR                             : 1- Müvekkilimin ……….ili ……. İlçesi, ……. Mahallesi ………. mevkiinde tapunun ………. parsel nosunda kayıtlı bulunan fındık bahçesi mevcuttur.

            2- Davalı ………..’nun maliki bulunduğu müvekkilimin arazisine olan yine aynı mevkide …….. Yolu kenarında bulunan ve davalıya ait olan araziden su çıkmaktadır.

            3- Davalıya ait bulunan araziden çıkan su daha önceden var olan arkın kapatılması sonucu önce yola, yoldan da ark olmadığı için müvekkilime ait yere akmaktadır. Müvekkilimin arazisine akan bu su yaklaşık olarak ….. yıldan bu yana akmakta ve müvekkilimin arazisine ve fındık ürününe zarar vermektedir. Araziyi tamamen su bastığı için fındık ocakları kurumaktadır.

            4- Davalı ile yapılan görüşmeler hiçbir sonuç vermemiş davalı yerin kenarına araziden çıkan suyun tahliyesi için ark açılmasına izin vermemiştir. Hatta müvekkilimin bu konuyla ilgili olarak ……… yılında bir şikayeti olmuş, davalı bu konuyu çözmeyi  kabul etmiş ve yapılan yazılı anlaşmaya uymamış ve müvekkilime ait araziye zarar vermeye devam etmiştir.

            5- Davalının bu güne kadar müvekkilime yaklaşık olarak ………. (……..) TL zararı olmuştur.

            6- İş bu nedenlerle dava açma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Tapu kayıtları, tanık, bilirkişi, keşif, davalı ile müvekkilim arasında yapılan …… tarihli anlaşma ve diğer her türlü hukuki deliller.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda sayılan nedenlerle, davamızın kabulü ile davalının haksız tecavüzünün önlenmesi ile suyun tahliyesi için ark açılmasına, davalının müvekkilime vermiş olduğu ………. (……….) TL zararın tazminine, yargılama masrafları ile vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz. ../../..

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)