taşkın inşaata ilişkin dava ile tapu iptali ve tescil davasının birleştirme dava dilekçe örneği

taşkın inşaata ilişkin dava ile tapu iptali ve tescil davasının birleştirme davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız taşkın inşaata ilişkin dava ile tapu iptali ve tescil davasının birleştirme dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DOSYA NO                            :

BİRLEŞTİRME TALEBİNDE

BULUNAN (DAVACI)           :

DAVACI VEKİLİ                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA KONUSU                    : Mahkemenizde görülmekte olan, ……../….. Esas sayılı taşkın inşaata ilişkin dava ile yine mahkemenizde görülmekte olan ………/….. Esas sayılı tapu iptali ve tescil davasının birleştirilerek görülmesi talebidir.

OLAYLAR                             : 1- Mahkemenizde görülmekte olan ………/… Esas sayılı dava dosyasında, mülkiyeti davalı ………..’e ait olan ve üzerine müvekkilim, ………. tarafından iyi niyetle ev inşa edilen arsa parçasının sayın mahkemeniz tarafından belirlenecek uygun bir tazminat karşılığında müvekkilim adına tesciline karar verilmesini talep etmiştik.

            2- Ancak, bu seferde davalı ………., müvekkilimin arsası üzerine dubleks bina inşa etmiş olduğu ve tapuda müvekkilim adına kayıtlı olan arsanın aslında tamamının kendisine ait olduğunu, tapu kayıtlarında yanlışlık bulunduğunu ileri sürerek tapu kaydının tashihi ile tapu iptali ve tescil davası açmış bulunmaktadır. Söz konusu bu dava da halen derdesttir.

            3- Mahkemenizde halen görülmekte olan ve tarafımızdan açılmış bulunan taşkın inşaata ilişkin …….. esas numaralı dava ile, aleyhimize açılmış bulunan ve halen derdest olan ………. esas numaralı dava birbirine bağlı olan davalar olup birisi hakkında verilecek olan karar diğerini de etkileyecek niteliktedir. Bu itibarla iş bu dava dosyalarının ……….. gereği birleştirilerek birlikte görülmesini talep etme zorunluluğu doğmuştur.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda sayılan nedenlerle halen derdest olan taşkın inşaata ilişkin …….. esas numaralı dava dosyası ile …….. esas numaralı dava dosyasının …… gereği birleştirilerek birlikte götürülmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz. ../../..

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)