Tarla kiralama sözleşme örneği

Tarla kiralama Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız tarla kiralama sözleşme örneğini görebilirsiniz.

Tarla Kiralama Sözleşmesi Örneği

Kiraya Veren              :

Adresi                         :

Kiracı                         :

Adresi                         :

Kiralanan Yer   :

Kiralanan Yerin

Özellikleri                  :

Kiranın Başlangıcı     :

Kiranın Süresi            :

Kiranın Bitişi             :

Yıllık Kira Bedeli  :

Yıllık Artış Oranı       :

ARAZİ KİRA ŞARTLARI

    İşbu kira sözleşmesi …. yıllık olup süresinden önce taraflardan birinin feshinin geçerli olması için…….. önceden ihbar edilmesi zaruridir.

    Kiracı kiralananı bir başkasına devredemeyeceği gibi bir alt kiracı da alamaz.

    Kiracı kira bedellerini her yıl sonunda … Bankası … Şb. … No’lu hesabına yatıracaktır.

    Kiracı kiralananı ekip biçmek ve çiftçilik yapmak dışında herhangi bir amaç için kullanamaz.

    Kiracı kiralananı sözleşme bitiminde kiraladığı haliyle, ekime hazır ve boş olarak teslim edecektir.

    İşbu sözleşmenin uygulanmasında kira parasına, kiralananın kullanım şekline ve sözleşmenin fesih usullerine ilişkin doğacak uyuşmazlıklarda … Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İşbu sözleşme iki tarafın rızasıyla ve yukarıda yazılı şartlarla imzalanmış olup 3 (üç) nüsha olarak düzenlenmiştir. …/…/…

KİRAYA VEREN                                                               KİRACI

Adı Soyadı                                                                         Adı Soyadı

İmza