Tapu tescil dava dilekçe örneği

Tapu tescil davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız tapu tescil dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI     

DAVALI                                 :

DAVA KONUSU                    : Tapu tescil davasıdır (…… TL).

OLAYLAR                             : 1- Davacı müvekkil, tapunun ….. ada, ……. parsel numarasında kayıtlı taşınmazın malikidir. Davalı da, davacının arsasına bitişik taşınmazın sahibidir.

            2- Davacı müvekkil, kendi arazisi üzerinde bina inşaa etmekteyken, kasıtlı olmamak üzere farkında olmadan davalının arsasının da bir kısmını kullanmıştır. Bu husus inşaat bittikten sonra davalının itiraz ederek, fen ehline sınır tespiti yaptırması üzerine ortaya çıkmıştır.

            3- Taraflara ait taşınmazlar arasında yıllardan bu yana sabit sınır olmadığından davacı istemeden de olsa komşu parsele tecavüzde bulunmuştur. Ancak binanın değeri, tecavüz edilen kısmın değerinden çok fazladır. İnşaatın yıktırılması hakkaniyete uygun düşmeyeceği gibi, tecavüz edilen kısmın değerinden çok fazladır. İnşaatın yıktırılması hakkaniyete uygun düşmeyeceği gibi, tecavüz edilen kısmın terkin edilmesi de davalının taşınmazını kullanmasına engel teşkil etmeyecek mahiyettedir.

            4- Bunun için inşaatın tecavüz eden kısmının kurulu bulunduğu davalı taşınmazına ait parçanın uygun bedel karşılığında mülkiyetinin davacıya verilmesini talep ediyoruz.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Tapu kaydı, keşif, bilirkişi incelemesi, tanık beyanı ve her tür delil.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davanın kabulü ile, davalıya ait taşınmazın üzerinde inşaat kurulu kısmının mülkiyetinin davacıya verilmesine ve bu hususun tapuya tesciline karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)