Tapu İptali Tescil davası dilekçe örneği

Tapu İptali Tescil davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız tapu iptali tescil davası dilekçe örneğini görebilirsiniz.

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

ihtiyati tedbir taleplidir.

DAVACI                    :

VEKİLİ                      : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI 

DAVALILAR : 1-

                                     2-

DAVA                         : Tapu İptali/Tescil

HARCA ESAS

DEĞER                      : …… TL

AÇIKLAMALAR

            1– Müvekkilim …….., ………. ile  karı-koca olup, ikamet adresleri …….. ………… adresinde ikamet etmekte olup, müvekkillim ………’a ait …….. hudutları içerisinde bulunan bir gayri menkulün satış meselesi ile ilgili olarak uzun süreden beri İzmir’de bulunmakta olup, halen ……….’de kalmaktadırlar.

            2– Ekli dilekçemizdeki tapu kaydından anlaşılacağı üzere, satılan arsa müvekkillim …….. adına kayıtlı olup, ……….. mevkiinde ev, bahçe ve arsadan ibaret olup, bu gayri menkulün satışından  dolayı ………C.Savcılığına dolandırıcılık suçu yönünden suç duyurusunda bulunulmuştur.

            3– Müvekkil  eşi ile söz konusu arsa ve evin satışı için birlikte aylar önce ………..iline gelmişler ve önce ……..’de arsanın satışı için müşteri arayışına girmişlerdir. Müvekkil söz konusu otelde arsanın satışı için müşteri arayışına girdikleri tarihte otel sahibi Uğur isimli şahsın otelinde kalmışlar, bu konuya otel sahibi de tanıktır.

            4– Müvekkil …….. ….. kaldıkları sırada kendini işadamı, müteahhit, emlakçı diye tanıtan davalılardan ……., müvekkillim ve eşi ile  yakın ilişkiler tesis etmiş, kendisinin …….. yöresinde ……. Tekstil adında işyerinin bulunduğunu, fabrikası olduğunu müvekkillere söylemiştir.

            5– Davalı  ……….. müvekkillim ve eşi ile çok sıcak samimi ilişkiler kurup, müvekkilim ve eşini  ikna ederek, bahis konusu olan gayri menkulü satabileceğini, kendisinin çevresinin bulunduğunu, piyasada değerlendirebileceğini söylemiş ve müvekkillim ve eşi de bu şahsın iş çevresinin çok geniş olduğunu söylemesi sebebiyle inanmışlardır.

            6– İlişkiler giderek ……. tarihinde yoğunlaşmış, bu arada her müvekkilim ve eşi  arsanın satışının realize edilmesi bağlamında, davalı  ……..’a zaman zaman paralar vermiş ve verdikleri paralar …………… arasındaki bir paraya tekabül etmektedir.

            7– Davalı ……… giderek rolünü gayet iyi bir şekilde oynamaya devam etmiştir. Verdiği güven sebebiyle de kendisinin ………’de yeme içme ve yatma masrafları olan ……… TL tutarındaki borcunu dahi müvekkillim ve eşi tarafından  ödenmiştir.

            8– Davalı ……… müvekkilim ve eşi  üzerinde inandırıcılık rolünü gayet iyi oynamış ki kendilerini Mart ayı içerisinde ……. götürüp “işte şu gördüğünüz bu arsayı ….. Milyon Euro’ya sattım” demiş hatta müvekkillerin gözünü boyayarak hayali bir satış belgesi dahi göstererek müvekkilim ve eşini inandırmıştır.

            9Bu inandırmalar ve ikna etmeler sonucunda, müvekkilim Ayla kendi üzerindeki arsanın daha önce eşi bulunan …….. satışa izin veren vekaletname olduğu için her ikisi birlikte davalı  ………..’a müştereken satış için vekaletname vermişlerdir.

            10– Davalı ………., ……. ayı ortalarında müvekkilim ve eşinin hiçbir şekilde haberdar etmeden alıcı ile buluşturmadan, satışı diğer davalı ……..’in üzerine yapmışlardır ve şuanda tapu bu şahsın üzerine kayıtlıdır.

            11– Müvekkilim ve eşi davalı ………’e doğrudan satış yetkisi verdikleri için müvekkilim gitmemiş, sadece müvekkillim ……..’ın otelde hasta olduğu için eşi tapuya davalı …….. ile birlikte gitmişler ve burada davalı ……… “işlemi bitirelim ben bankadan parayı çeker sana veririm” demek suretiyle ……….’i yine ikna etmiş ve bu şekilde tapu dairesinde mutat olduğu üzere paranı aldın mı sattın mı konuşmaları üzerine tapu işlemi tamamlanmıştır.

            12– Bilahare bankaya gitmek için müvekkillimin eşi  ……. davalı  ……..’e durumu izah edince, “biraz bekle sabırsız olma, gayri menkulün üzerinde bazı ipotekler, hacizler var onları kaldıracağım” demiş ve bu şekilde müvekkillimi  oyalama yoluna sapmıştır.

            13– Daha sonra diğer davalı ……..’e gittiklerinde, …….. müvekkillim ve eşine hitaben “ben sizi muhatap almıyorum ben ……….’i muhatap alıyorum bu parayı ……..’e verdim” demiş, müvekkilim ve eşi,  kendilerinin gerçekten mağdur edildiklerini, hatta dolandırıldıklarını, durumlarının perişan olduğunu söylemeleri üzerine ……… bahşiş niyetine her iki müvekkilim ve eşini  başından uzaklaştırmak için …….. TL para vermiştir.

            14– Bilahare müvekkilim ve eşi  araştırmalara devam ettiklerinde, ……..’in bulunduğu mekanı terk ettiğini öğrenmişlerdir ve bütün telefonlarını görüşmeye kapatmıştır.

            15– Bu gelişmeler olmazdan öncede ……… yine müvekkilim ve eşi üzerinde kanaat oluşturmak için dilekçemiz ekindeki banka cüzdanından anlaşılacağı üzere, müvekkilim ve eşini ………. götürdüğünde kendilerine  hitaben ……… “sizin her ikinizin adına ben bir de ………. Bankasından vadesiz Euro mevduat hesabını gösteren bir cüzdan çıkarttım satılır satılmaz bu hesaba yatıracağım” diye boş bir banka cüzdanı da vermiştir.

            16-  müvekkilim ve eşinin istihbari araştırmaları sonucunda, ……..’in şuanda kullanmış oldukları telefona ulaşmışlar ancak, bu telefona dahi cevap vermemektedir. (……….) Kaldı ki, söz konusu telefon dahi işlerin takibi için müvekkilim ……. tarafından ………’e verilmiş ve şuanda faturaları da müvekkilim …… tarafından ödenmektedir.  Yine müvekkillim ve eşi davalı …….’in eşinin kullandığı ………. nolu telefonu ile ulaşmak istemişlerse de bu telefona da çıkmamaktadır.

            17– Davalı …….. satıştan 2-3 gün önce müvekkilim ve eşi  üzerinde kanaat oluşturmak için …….. S…… araç vermiş, bunu ileride satış bedelinden düşürürüz diye müvekkillim ve eşini ikna etmiş, ancak satış gerçekleştirdikten sonra içine düştükleri yoksulluk sebebiyle davalı ………in …….. TL olarak değer biçtiği arabayı …….. TL’ye zorlukla satabilmişlerdir.

            18– Müvekkilim ………’ın söz konusu arsanın satışı karşılığında davalı  ………. ile anlaştıkları ve bedel olarak kendilerine ………. dolar vereceğini ifade etmiş, ancak arsanın üzerinde hacizler bulunması sebebiyle şimdilik satış gerçekleşirse ……… dolar vereceğini daha sonra da ………. dolarını sonra vereceğini ifade etmiştir.

            19– Müvekkilim ve eşinin  anlatımlarına ve tespitlerine göre, davalı ………. diğer davalı ……….’e arsayı satarken eşi adına bir ………..marka araç almış ve eşi adına trafiğe tescil ettirmiştir.

            Yukarıda anlatılan tüm olaylar nedeniyle müvekkilim ve eşi  uzun süreden beri dolandırılmış olmaları sebebiyle İzmir’de arayış içerisine girmişler ve mağdur olmuşlardır.

            Sonuç ve İstem;

            Açıklandığı üzere ve iddiamızı destekleyen dilekçe ekindeki belgelerden anlaşılacağı üzere, …………….parselde kayıtlı davalı ………..  üzerinde bırakılan gayri menkule ilişkin tapudaki kayıtların iptali ile müvekkilim ………. üzerine tesciline,

            Müvekkilimin ileride telafisi imkansın mağduriyeti söz konusu olacağından dava sonucuna kadar gayri menkul üzerine ihtiyati tedbir koyulmasına.

            Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)