Tanımanın iptali dava dilekçe örneği

Tanımanın iptali davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız tanımanın iptali dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA                                     : Tanımanın iptaline karar verilmesi talebidir.

OLAYLAR                             : 1- Davacı müvekkil davalılardan …………….. nı, …./…./…… tarihinde, ………………. Nüfus müdürlüğüne yaptığı yazılı başvuru ile tanıyarak aralarında soybağı kurmuştur. Diğer davalı     ise tanınan çocuğun annesidir.

            2- Müvekkil bu tanımayı, davalı …………………….. nın anlatımlarıyla ve çocuğu kendisinin çocuğu zannederek yapmıştı. Oysa daha sonra davalının kendisini aldattığını anladığından tanımayı iptal ettirmek istemektedir.

            Bu sebeple tanımanın iptali için işbu davayı açmak gerekmiştir.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Nüfus kaydı, DNA testleri, tanık beyanı ve her tür delil.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davanın kabulü ile, davacının, davalı ………………. tanımasının aldatma nedeniyle iptaline, masraf ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. ../../..

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)