Tahliye tahhütnamesine dayalı Islah dilekçe örneği

Tahliye tahhütnamesine dayalı Islah Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız tahliye tahhütnamesine dayalı Islah dilekçe örneğini görebilirsiniz.

………… ….. SULH HUKUK MAHKEMESİNE

DOSYA NO                            :

DAVACI                                 :

DAVACI VEKİLİ                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA KONUSU                    : Islah talebinden ibarettir.

OLAYLAR                             : 1- Müvekkilimin ………, ihtiyaç halini ileri sürerek tahliye davası açmıştır.

            2- İlişikte sunduğumuz tahliye taahhütnamesine dayanılarak davanın bu yönde ıslahı için müracaat zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            : Hukuk Yargılama Usulü Yasası m. 83 vd. ve ilgili mevzuat.

DELİLER                               : Tahliye taahhütnamesi ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

SONUÇ VE TALEP               : Yukarıda saydığımız nedenlerle, davamızın kabulü ile dava dilekçemizin ıslahını saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz. …./…./…..

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)