Tahliye taahhüdünün iptaline ilişkin dilekçe örneği

Tahliye taahhüdünün iptali Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız tahliye taahhüdünün iptaline ilişkin dilekçe örneğini görebilirsiniz.

… SULH HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

DAVACI VEKİLİ                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA KONUSU                    : ……….. tarihli tahliye taahhüdünün ikrah kullanılarak alınmasından dolayı tahliye taahhüdünün iptaline ilişkin talebimizden ibarettir.

OLAYLAR                             : 1- Müvekkilim …. Kiracı, üç yıldır davalının …..mevkiinde bulunan bürosunda kiracıdır. Davalının bütün ısrarlarına rağmen bürodan işlerinin yoğunluğu nedeniyle çıkmak istemeyen müvekkilim ……… tarihinde davalının yanında getirdiği adamlarının tehdidiyle tahliye taahhüdünde bulunmak zorunda bırakılmıştır.

            2- Müvekkilim kafasına tabanca dayayan davalının adamları, tahliye taahhüdünün imzalanmaması halinde onu öldüreceklerini söylemişlerdir. Müvekkilim ölüm korkusu altında tahliye taahhüdünü imzalamıştır.

            3- İş bu nedenlerle ………. tarihli tahliye taahhüdünün iptaline ilişkin dava açma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Tanıklar ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

SONUÇ VE TALEP               : Yukarıda saydığımız nedenlerle, davanın kabulü ile ………… tarihli tahliye taahhüdünün iptaline karar verilmesini ve yargılama giderleriyle vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)