Tahliye emrine itiraz dilekçe örneği

Tahliye emrine itiraz Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız tahliye emrine itiraz dilekçe örneğini görebilirsiniz.

….. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

DOSYA NO                            : …. …. İcra Müdürlüğü ……/…..

TAHLİYE EMRİNE

İTİRAZ EDEN (KİRACI)      :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

KARŞI TARAF

(KİRALAYAN)                      :

DAVA KONUSU                    : Tahliye emrine itirazlarımızın sunulmasından ibarettir.

OLAYLAR                             : 1- Müvekkilim B mülkiyeti K.T.’ye ait olan ve …….. ili, ………. adresinde bulunan dairede ……. başlangıç tarihli kira sözleşmesi gereğince, kiracı olarak oturmaktadır.

            2- Kira sözleşmesi süresinin …….. tarihinde dolacağı da dikkate alınarak, müvekkilim ile kiralayan arasında yapılan …….. tarihli sözleşme ile, söz konusu kira süresi aynı şartlarla tekrar uzatılmıştır.

            3- Ancak, kiralayan, kira sözleşmesi süresinin uzatılmasına rağmen ………. İcra Müdürlüğünün ……./…. Esas sayılı takip dosyası ile başlattığı takip dosyasından müvekkilime Tahliye Emri (Örnek 56) göndermiş bulunmaktadır. Müvekkilim söz konusu tahliye emrini …….. tarihinde tebellüğ etmiştir. Ancak müvekkilimle, kiralayan arasında yapılan sözleşme ile kira süresi uzatılmış olduğundan kiralayanın başlatmış olduğu icra takibine itiraz etme zorunluluğu doğmuştur.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda sayılan nedenlerle yerinde olmayan tahliye emrine ilişkin itirazlarımızın kabulü ile müvekkilim hakkında başlatılmış bulunan icra takibinin durdurulması için gereğinin yapılmasını dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

İtiraz Eden Kiracı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)