Süre tutum dilekçe örneği

Süre tutum Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız süre tutum dilekçe örneğini görebilirsiniz.

….. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

                                                                                   ……………

ESAS NO                    :

SANIK            :

VEKİLİ                      : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

KONU              : Süre tutum dilekçesidir.

            Mahkemenizce  ………….. günü verilen karar usul ve yasaya aykırı bulunması nedeniyle,

            Tarafımca temyiz edileceğinden dolayı temyiz süresinin saklı tutulması ile, gerekçeli kararın tarafıma tebliğinden itibaren temyiz dilekçesini sunacağımı arz ederim.

           Saygılarımla, ……

Sanık Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)