Suç işleme sebebiyle boşanma dava dilekçe örneği

Suç işleme sebebiyle boşanma davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız suç işleme sebebiyle boşanma dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA                                     : Suç işleme sebebiyle boşanma.

OLAYLAR                             : 1- Davacı müvekkile, davalı ile …./…./…… tarihinde evlenmiş ve bu evliliklerinden … yaşında …………. ile ….yaşında ……………… olmak üzere …. çocukları olmuştur.

            2- Davalıda, evlendikten bir süre sonra içki ve kumar alışkanlığı belirmiş, bu yaşantısına orantılı geliri de olmadığı için hırsızlık yapmaya başlamıştır.

            3- Bu alışkanlık sabit hale gelmiş ve davalı hırsızlık suçundan sık sık hapse girip çıkmaya başlamış, bu da evliliği davacı için çekilmez hale getirmiştir.

            4- Artık bir arada yaşamaları mümkün olmayan tarafların boşanabilmeleri için işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Nüfus kaydı, polis ve sabıka kayıtları, tanık beyanı vs. delil.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davanın kabulü ile, tarafların suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme sebebiyle boşanmalarına, müşterek çocukların velayetlerinin davacıya bırakılmasına, mahkeme masrafları ve vekalet ücretlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. ../../..

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)