Soyadını kullanma izninin kaldırılması dava dilekçe örneği

Soyadını kullanma izninin kaldırılması davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız soyadını kullanma izninin kaldırılması dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA                                     : Soyadını kullanma izninin kaldırılması talebi.

OLAYLAR                             : 1- Davacı müvekkil, davalı ile …./…./…… tarihinde boşanmıştır.

            2- Boşanmadan sonra davalı kadın mahkemeye müracaat ederek boşandığı kocasının yani davacının soyadını kullanmak istemiş ve bu hususta izin alarak davacının soyadını kullanmıştır.

            3- Ancak davalı, toplumumuzda saygı ve itibar görmeyen davranışlarda bulunup, uygunsuz yaşamakta ve bu durum da kullandığı soyadı ile davacıya zarar vermektedir.

            Bu sebeple verilen iznin kaldırılması için işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Nüfus kaydı, tanık beyanı ve her tür delil.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davanın kabulü ile, davalının, ……………………… Aile mahkemesince verilmiş ………………… soyadını kullanma izninin kaldırılmasına ve mahkeme masrafları ile ücreti vekaletin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. ../../..

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)