Soyadı değiştirme dava dilekçe örneği

Soyadı değiştirme davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız soyadı değiştirme dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA KONUSU                    : Soyadı değiştirme davası.

OLAYLAR                             : 1- Davacı müvekkilin nüfusta kayıtlı ve kullanmak zorunda olduğu soyadı olan “……..” bugünkü toplumumuzda yanlış anlamalara sebep olmakla ve alay konusu oluşturmaktadır.

            2- Esasen müvekkilin sülalesi, büyük dedelerinden bu yana, dedelerinin mesleğinden ötürü “………” olarak bilinmektedir. Zaten yakın tanıyanlar ve eski komşuları kendilerini böyle bilip çağırmaktadırlar.

            Müvekkilin yanlış anlamalara sebep olacak soyadı yerine gerçekte bilinen soyadını kullanabilmesi için işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Nüfus kaydı, tanık beyanı ve her tür yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davamızın kabulü ile, “………” soyadının “………” olarak değiştirilmesine karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)