Soyadı Değiştirilmesi dava dilekçe örneği

Soyadı Değiştirilmesi davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız soyadı değiştirilmesi dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

……….ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                     :

VEKİLİ                      : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                     :

DAVA                         : Soyadı Değiştirilmesi

AÇIKLAMALAR

            1Müvekkilim ………. yıllarca Türkiye Futbol kulüplerinde profesyonelce futbol oynamış halen içinde bulunduğu koşullar itibariyle antrenörlük yapmaktadır.

            2– Müvekkilim şuanda nüfus kaydı itibariyle ……. ili ……… İlçesi Nüfus Müdürlüğüne kayıtlı olup, köken olarak babasının çok uzun yıllar önce ………. ilinden tüm aile fertleri ile …………’e gelip yerleşmiş ve tüm aile nüfus kayıtlarını ………’e aktarmıştır.

            3– Müvekkilim soy kütüğü itibariyle daha önceleri …….. ilinde tüm sülalesinin soyadı (………..) iken, babasının ……..’e nüfusları nakledilmesi sırasında ………. nüfus müdürlüğünce kayıtlar geçerken yanlışlıkla  soyadı olarak (……….) olarak geçmiştir.

            4– Bilindiği üzere, Türk Dil Kurumunun tüm sözlük taramalarında olsun, gerekse dil uzmanlarının sözlük çalışmalarına bakıldığında Türkçemizde ………. diye bir sözcük bulunmamaktadır.

            5– Yukarıda da izah ettiğimiz üzere müvekkil uzun yıllar 1. lig ve 2. lig takımlarında futbol oynayıp takımların öncelikle maç öncesi ve sonrasında sahalardaki takdimlerde “………” olarak tanıtılırken birçok gülüşmelere neden olmuş, bu itibarla da müvekkilim uzun yıllar soyadının telafuzundaki güçlük ile başka sözcüğü çağrıştırması  nedeniyle gülüşmelere neden olmuş, bu hususlarda müvekkilimin manevi dünyasında üzüntülere neden olmuştur.

            6– Müvekkil, kimin zaman arkadaş ortamlarında dahi, yapılan espiri, şakalaşma benzeri sözel konuşmalarda, çevresindeki insanların kendisine hitaben “……… gene soyadın gibi …….konuşmaya başladın!” gibi alay ifade eden konuşmalarına bile zaman zaman muhatap olmuştur.

            Açıklandığı üzere;

            Müvekkilin soyadı herkesçe geçmişi itibariyle ……….. olarak bilindiği halde, her nasılsa nüfusa ……….. olarak yazılmış olup bu durumda yanlışlıklara, bürokrasi yazışmalarında kimi karışıklıklara, insani ilişkiler içinde de alay konusu edilecek konuşmalara neden olup, soyadı yasası gereğince bu husus, olması gereken kurallar açısından da dil bilimine aykırılık teşkil etmesi sebebiyle;

            Müvekkilin soyadının açıklanan nedenlerle; ……… olarak değiştirilmesi için Mahkemenize başvurma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER           :

DELİLLER                            : Nüfus Kaydı, Tanıklar, vs.

CEVAP SÜRESİ                     :   

SONUÇ                                  : Yukarıda arz edilen nedenlerle müvekkilimin soyadının …….. olarak değiştirilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla

E K İ               :

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)