Soyadı değişikliğine itiraz dava dilekçe örneği

Soyadı değişikliğine itiraz davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız soyadı değişikliğine itiraz dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA KONUSU                    : Soyadı değişikliğine itiraz davasıdır.

OLAYLAR                             : 1- Davalının mahkemeye başvurarak soyadını değiştirmiş ve müvekkilimin doğduğu günden beri kullandığı ve yayın hayatına bu adla atıldığı …………. soyadını almış olduğunu gazete ilanından yeni öğrenmiş bulunmaktayız.

            2- Davalının davranışı haksız olup, müvekkilimin soyadından yararlanmak istemektedir. Bu nedenle itirazımızın kabulü ile ………… soyadının davalı tarafından kullanılmasının yasaklanmasına ve Ankara ….. Asliye Hukuk Mahkemesi …….E., ………….K. sy. soyadı değişikliğine ait mahkeme kararının kaldırılmasını istemek zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Nüfus kaydı, tanık beyanı ve her tür yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davamızın kabulü ile, …. Asliye Hukuk Mahkemesi ………E., ………….. K. sayılı kararının kaldırılmasına ve mahkeme masrafları ile ücreti vekaletin davalıya yükletilmesine karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)