Soy bağının reddi dava dilekçe örneği

Soy bağının reddi davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız soy bağının reddi dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA                                     : Soy bağının reddi davasıdır.

OLAYLAR                             : 1- Davacı müvekkil ile davalılardan ……………… karı-kocadır.

            2- Taraflar …./…./…… tarihinde evlenmişler ve …./…./…… tarihinde de diğer davalı doğmuştur. Görüldüğü gibi evlilik tarihi ile çocuğun doğumu arasında tıbben mümkün olamayacak kadar kısa bir süre vardır. Davacı müvekkil bu sebeple çocuğun babası olmadığını iddia etmektedir.

            Davalılardan ………………….. nın soy bağının reddi için işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Nüfus kaydı, DNA testi, tanık beyanı ve her tür delil.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davanın kabulü ile, davalılardan ………………… nın soy bağının reddine karar verilmesini masraf ve vekalet ücretinin de davalılara yükletilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. ../../..

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)