Soy bağının kurulmasına itiraz dilekçe örneği

Soy bağının kurulmasına itiraz Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız soy bağının kurulmasına itiraz dilekçe örneğini görebilirsiniz.

AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 : 1. Çocuk,

                                                  2. Çocuğun anası ve

                                                  3. Çocuğun babası,

DAVA                                     : Soy bağının kurulmasına itiraz.

OLAYLAR                             : 1-Davacı müvekkil, davalılardan ……………. nın babasıdır.

            2- Müvekkil, oğlunun diğer davalı ………………….. ile evlenmesiyle, 3 üncü davalının soy bağının kurulmasına itiraz etmektedir. Çünkü oğlunun başka altsoyu olmadığından kendisinin yasal mirasçılığına zarar gelmektedir.

            Davalılar arasındaki soybağının iptali için işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Nüfus kaydı, DNA testi, tanık beyanı ve her tür yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davanın kabulü ile, davalılardan ……………. nın, diğer davalıların evlenmesiyle aralarında kurulan soy bağının iptaline, masraf ve vekalet ücretinin de davalılara yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. …/../..

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)