Soy bağının belirlenmesi dava dilekçe örneği

Soy bağının belirlenmesi davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız soy bağının belirlenmesi dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA                                     : Soy bağının belirlenmesi talebidir.

OLAYLAR                             : 1-Davacı müvekkile, …./…./…… tarihinde doğum yapmıştır.

            2- Resmi evli olmamakla birlikte davacı ………………….. ile doğumdan bir yıl öncesinden bu yana fiilen bir arada yaşamışlar ve doğumdan bir müddet önce ayrılmışlardır. Daha doğrusu davalı evlenmek vaadiyle uzun süre davacı ile birlikte

oturmuş sonrada terk etmiştir. Şimdide doğmuş bulunan ……………… nin kendi çocuğu olduğunu kabul etmemektedir.

Bu sebeple, çocuk ile davalı arasında soy bağının kurulabilmesi için işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Nüfus kaydı, DNA testi, tanık beyanı ve her tür delil.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davanın kabulü ile, davacının çocuğu ………………….. ile davalı arasında soy bağının kurulmasına, masraf ve vekalet ücretinin de davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. ../../..

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)