Sigorta şirketinin ödemesi gereken maddi tazminat tutarının belirlenmesi dava dilekçe örneği

Sigorta şirketinin ödemesi gereken maddi tazminat tutarının belirlenmesi davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız sigorta şirketinin ödemesi gereken maddi tazminat tutarının belirlenmesi dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE

DAVACI               :

VEKİLİ                 : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                :     

Dava                      :  Davalı sigorta şirketinin ödemesi gereken maddi tazminat tutarının, ………..maddesi uyarınca belirlenmesi ile temerrüt tarihinden işletilecek avans faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte davalıdan alınarak davacıya ödetilmesine karar verilmesi dileğidir.

Harca esas değer     : ……… TL.

Açıklamalar

            1-………. günü sürücü ……… yönetimindeki ………. plakalı otobüs ile ………. yönetimindeki ……. plakalı kamyonun çarpışması sonucu, obüste yolcu olarak bulunan davacıların desteği …………. yaşamını yitirmiştir.

            Kaza tutanağında her iki araç sürücüsünün kusurlu oldukları belirtilmesine ve kaza sırasında davacıların desteğinin otobüste yolcu olarak bulunmasına göre, tazminattan indirim söz konusu değildir. (Kaza tutanağı, iddianame, yolcu bileti)

            2-Davacıların desteği …….. d.lu ……… kaza ve ölüm tarihinde (……….) yaşında olup, …….. olarak yüksek bir kazanç elde etmekte ve ailesine iyi bir yaşam düzeyi sağlamakta idi. (Mühendislik diploması, son ücret bordrosu)

            3-………..’in otobüs kazasında ölümüyle eşi ………. d.lu eşi ………..’in onun maddi desteğinden yoksun kalmış olmakla, ………maddesi uyarınca deliller toplanmak ve uzman bilirkişiden rapor alınmak suretiyle destekten yoksun kalma tazminat tutarı belirlenerek, davalı sigorta şirketine ödetilmesi istenmiştir. (Aile nüfus tablosu)

            4-a) Dava açman önce, gerekli tüm belgelerle davası Sigorta Şirketi’ne başvurulmuş ise de, ………. gün ……….. sayılı yazılarında “davacıya Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından dul aylığı bağlanmış olduğu ve bu yüzden aktüerya hesabı çıkmadığı” ileri sürülerek tazminat isteği reddedilmiş olup, bu ret gerekçesi haklı değildir. Çünkü, 5510 sayılı yasaya ve ondan önce de …….. ve ……. sayılı yasalara, Yargıtay 06.03.1978 gün 1/3 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararına ve buna bağlı yerleşik kararlara göre, yeterli miktarda prim ödemiş olmanın karşılığı olarak hak sahiplerine bağlanan “dul ve yetim aylıkları” haksız eylemin yol açtığı zarar ile ilişkilendirilemez ve tazminattan indirim nedeni değildir. (Karar örnekleri ilişikte sunulmuştur.)

            b) Açıklanan bu nedenlerle, davalı Sigorta Şirketi’nin ödeme yapmayı reddetmesi, haklı bir nedene dayanmamaktadır. (Başvuru yazımız ve davalı sigorta şirketinin ret yazısı)

Hukuki Sebepler     :

Deliller                   : Kaza tutanağı ve ilgili tüm belgeler, C.Savcılığı soruşturma dosyası, yolcu bileti, aile nüfus tablosu, ölen kişinin meslek belgeleri, SGK dul aylığı bağlama kararı, sigortaya başvuru ve yanıtı, bilirkişi raporu vs.

Sonuç ve istek         : Sunulan nedenlerle:

            Davalı sigorta şirketinin ödemesi gereken maddi tazminat tutarının, ……..maddesi uyarınca belirlenmesi ile temerrüt tarihinden işletilecek avans faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte davalıdan alınarak davacıya ödetilmesine karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Ekli belgeler:

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)