Sigorta Şirketine ihbar dilekçe örneği

Sigorta Şirketine ihbar Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız sigorta şirketine ihbar dilekçe örneğini görebilirsiniz.

… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DOSYA NO                            :

 DAVAYI İHBAR EDEN

(DAVALI)                              :

DAVALI VEKİLİ                   : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVACI                                 :

DAVACI VEKİLİ                  :

İHBAR OLUNAN

(3. KİŞİ)                                 : ……… Sigorta A.Ş.

ADRESİ                                 : ……..

DAVA KONUSU                    : Davanın Sigorta Şirketine ihbarı talebidir.

OLAYLAR                             : 1- Mülkiyeti, müvekkilim …’ye ait araç, müvekkilimin sevk ve idaresinden iken ….yönetimindeki ………. plakalı araca sol arka kapıdan çarpması, bu aracın da ileride park halindeki davacıya ait araca çarpması neticesinde …….. tarihinde maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir.

            2- Mülkiyeti müvekkilime ait aracın Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası …….. nolu ve ……… başlangıç tarihli poliçeyle ……… Sigorta A.Ş. tarafından yapılmıştır. Aynı şekilde aracın kasko sigortası da, aynı sigorta şirketinin ……… poliçe numaralı ve ……… tarihli poliçeyle yapılmıştır. Bu durumda sigorta şirketinin davadan haberdar edilmesi zorunlu olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarda arz ve izah olunan nedenlerle, üçüncü kişi sigorta şirketinin davalı müvekkilime katılmak suretiyle veya ikametten davayı takip etmesi için davanın …….. Sigorta A.Ş.’ye ……… hükmü gereği ihbar edilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz. ../../..

Davalı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)